ΙΔΡΥΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ

Υπό ίδρυση και νεοσύστατες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που αναμένεται να δραστηριοποιηθούν στον κλάδο του τουρισμού.

Για την ίδρυση ξενοδοχείου με επιδότηση ΕΣΠΑ 2023 προδημοσιεύθηκε η Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων», η οποία αφορά στην ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων επιλεγμένων ΚΑΔ του τουρισμού.

Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις που επιδοτούνται

Υπό ίδρυση και νεοσύστατες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που αναμένεται να δραστηριοποιηθούν στον κλάδο του τουρισμού, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ. Με τον όρο νεοσύστατες ορίζονται οι επιχειρήσεις για τις οποίες δεν έχει παρέλθει 12μηνο συνεχούς λειτουργίας από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης έως και την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης.

Οι επιλέξιμοι κωδικοί αριθμοί δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) θα ορισθούν στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.

Επιλέξιμες επιχειρήσεις και προϋποθέσεις συμμετοχής

Στη Δράση δύναται να υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης υπό ίδρυση και νεοσύστατες μεσαίες, μικρές και
πολύ μικρές επιχειρήσεις που αναμένεται να δραστηριοποιηθούν στον κλάδο του τουρισμού, όπως αυτές
ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.
Με τον όρο νεοσύστατες ορίζονται οι επιχειρήσεις για τις οποίες δεν έχει παρέλθει 12μηνο συνεχούς
λειτουργίας από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης έως και την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης.

Επενδυτικά Σχέδια και Ποσοστά Ενίσχυσης

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 80.000 € έως 400.000 €.

Η επιχορήγηση θα ανέρχεται σε ποσοστό 45% επί των υποβαλλόμενων δαπανών.

Το ποσοστό ενίσχυσης δύναται να προσαυξάνεται κατά (α) 10% εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή πυρόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά και (β) επιπλέον κατά 5% με την επίτευξη της κάλυψης του στόχου απασχόλησης τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.

Η διάρκεια υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται αυστηρά σε 24 μήνες, μη επιδεχόμενη την οποιαδήποτε παράταση.

Ίδρυση ξενοδοχείου – Capital Value

Στον ξενοδοχειακό κλάδο η εμπειρία της Capital Value είναι κορυφαία, καθώς προσφέρει εξειδικευμένες γνώσεις διοικητικής λογιστικής και φορολογίας σε ξενοδοχεία και τουριστικές επιχειρήσεις, προκειμένου να λαμβάνονται οι κατάλληλες αποφάσεις από τη διοίκηση των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.

Για την ίδρυση ξενοδοχείων αλλά και των επιχειρήσεων ενοικίασης καταλυμάτων, η επιλογή της νομικής μορφής τους είναι μία σημαντική απόφαση, που καθορίζεται από μία σειρά παραγόντων που εξετάζουμε από κοινού με τον πελάτη, πριν την τελική επιλογή.

Στην Capital Value για την ίδρυση ξενοδοχείου με επιδότηση, εξετάζουμε όλα τα πιθανά σενάρια λειτουργίας και ανάπτυξης της επιχείρησής σας σε συνεργασία με εξειδικευμένους συμβούλους ΕΣΠΑ. Αναλαμβάνουμε την προαξιολόγηση της επένδυσής σας, τη σύσταση εταιρείας, τη σύνταξη ηλεκτρονικού φακέλου υποβολής της επενδυτικής πρότασης και την παρακολούθηση του έργου που περιλαμβάνει την υλοποίηση της επένδυσης.

Οι επιλέξιμες δαπάνες στο πρόγραμμα ενίσχυσης νέων ξενοδοχειακών επιχειρήσεσων είναι:

  • κατασκευαστικές εργασίες
  • ξενοδοχειακός εξοπλισμός
  • αγορά μεταφορικών μέσων
  • αγορά επίπλων
  • λογισμικό κρατήσεων
  • πιστοποιήσεις ISO

Αν ενδιαφέρεστε για την ίδρυση ξενοδοχείου με επιδότηση επικοινωνήστε μαζί μας συμπληρώνοντας την ακόλουθη φόρμα ενδιαφέροντος.