ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι λογιστικές υπηρεσίες που προσφέρουμε στην οργάνωση και την επίβλεψη λογιστηρίου -με βάση την εμπειρία μας – γνωρίζουμε ότι επηρεάζουν το σημαντικότερο κομμάτι της επιχείρησης σας. Για το λόγο αυτό και εργαζόμαστε επικεντρωμένοι στη εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας και των λογιστικών αρχών.

Στόχος της Capital Value είναι να αναδείξει τον σημαντικό ρόλο που έχει η οργανωμένη λογιστική σε κάθε επιχείρηση, εξασφαλίζοντας την έγκυρη και ποιοτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση, η οποία είναι απαραίτητη στις σύγχρονες επιχειρήσεις.  

Η ικανότητά μας να προσφέρουμε λογιστικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου προκύπτει από τη καθημερινή μελέτη των κανόνων της λογιστικής και φορολογικής νομοθεσίας, καθώς και την άμεση εφαρμογή τους στις συνεργαζόμενες με την εταιρεία μας επιχειρήσεις.

Τήρηση Λογιστικών Βιβλίων

Η ομάδα μας που αναλαμβάνει την τήρηση λογιστικών βιβλίων (Β’ και Γ’ κατηγορίας) φροντίζει για την απρόσκοπτη λειτουργία του λογιστηρίου σας καθώς και για την έγκαιρη ενημέρωσή σας σχετικά με τις φορολογικές σας υποχρεώσεις.

Η Capital Value αναλαμβάνει την εποπτεία εσωτερικών λογιστηρίων σε επιχειρήσεις αλλά και τη λειτουργία λογιστηρίου για επιχειρήσεις που δεν έχουν εσωτερικό τμήμα, συλλέγοντας τα απαραίτητα παραστατικά που καταχωρούνται στην εταιρεία μας.

Προληπτικοί Έλεγχοι

Σε σταθερή βάση και ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης διενεργούμε προληπτικούς ελέγχους για τον εντοπισμό πιθανών σφαλμάτων από το προσωπικό που απασχολείται στο λογιστήριο σας. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζουμε ότι η επιχείρησή σας τηρεί ένα σωστά ενημερωμένο λογιστήριο.

Οργάνωση και Εποπτεία Λογιστηρίων

Αναλαμβάνοντας την οργάνωση του λογιστηρίου σας ελέγχουμε αν έχει τηρηθεί η εφαρμογή φορολογικών νόμων και διατάξεων στη λειτουργία του. Καταγράφουμε τις εσωτερικές διαδικασίες και πιθανά σφάλματα τα οποία διορθώνουμε σε συνεργασία με τη διοίκηση της εταιρείας. Φροντίζουμε για την εκπαίδευση του προσωπικού στο λογιστήριο σας και την έγκαιρη εναρμόνιση των διαδικασιών με τις εκάστοτε φορολογικές αλλαγές.

Σύγχρονα Μηχανογραφικά Συστήματα

Στην Capital Value χρησιμοποιούμε σύγχρονα μηχανογραφικά συστήματα καθώς συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής λογισμικού. Η χρήση συγχρόνων συστημάτων λογιστικής και μισθοδοσίας μας επιτρέπει να διατηρούμε με ασφάλεια τα δεδομένα σας και να έχουμε άμεση δυνατότητα έκδοσης report.

Πρόσθετες Λογιστικές Υπηρεσίες

Set up νέων λογιστηρίων και οργάνωση

Λογιστική Υποστήριξη start up εταιριών και οργάνωση των λογιστικών διαδικασιών

Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων

Λογιστικές καταστάσεις πλήρως εναρμονισμένες µε την ισχύουσα νομοθεσία

Λογιστικές αναλύσεις και οικονομικά αποτελέσματα σε τρίμηνη βάση

Λογιστικές αναλύσεις και οικονομικά αποτελέσματα σε τρίμηνη βάση

Φορολογικές δηλώσεις

Σύνταξη και υποβολή όλων των φορολογικών δηλώσεων (Εισόδημα, ΦΠΑ, Παρακρατούμενοι φόροι)

Διεκπεραίωση συναλλαγών με δημόσιο

Διεκπεραίωση εργασιών και συναλλαγών µε το Δημόσιο (Δ.Ο.Υ., Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, ΓΕ.ΜΗ., Επιμελητήρια κ.α.)