ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ COST CUTTING

Συχνά είναι αναγκαίο για τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς να προσδιορίσουν τις περιοχές όπου μπορεί και απαιτείται να πραγματοποιηθεί δραστική μείωση του κόστους τους και να επιλέξουν τα κατάλληλα εργαλεία.

Η οργάνωση και η υλοποίηση της μείωσης εξόδων απαιτεί τεχνογνωσία και εμπειρία καθώς θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ένα οργανωτικό έργο με μετρήσιμα αποτελέσματα.

Σε συνεργασία με τα στελέχη των εταιρειών αναλύουμε την τρέχουσα κατάσταση των δαπανών, κατανοούμε τις κύριες απαιτήσεις και δημιουργούμε τη βέλτιστη λύση που καλύπτει τα κριτήρια απρόσκοπτης λειτουργίας, ποιότητας και εξυπηρέτησης της επιχείρησης.

Το αποτέλεσμα της δουλειάς μας είναι η βελτιωμένη οικονομική ευελιξία για την επιχείρησή σας, που θα σας βοηθήσει να αποκτήσετε σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ COST CUTTING

Οργάνωση έργου μείωσης κόστους επιχειρήσεων από την Capital Value

Στην Capital Value η μείωση κόστους λειτουργίας δεν είναι το μόνο ζητούμενο. Εργαζόμαστε για τη βελτίωση της επιχειρησιακής απόδοσης, τη μείωση απώλειας χρόνου και χρήματος, ενώ παράλληλα συμβάλλουμε στη δημιουργία μιας νέας κουλτούρας βελτιστοποίησης του κόστους.

Ο τρόπος που εργαζόμαστε για να επιτύχουμε τη μείωση κόστους

Α. Καταγραφή των στόχων μείωσης κόστους στον επιχειρησιακό σχεδιασμό

Β. Ανάλυση με βάση τα δεδομένα της Γενικής Λογιστικής

Γ. Εντοπισμός των «κρυμμένων κοστών» και αποτύπωση της βέλτιστης πρακτικής μείωσης σπατάλης σε:

  • Προμήθειες
  • Παραγωγή – Φύρες, Α/Ω, Set up, υπερωρίες
  • Έξοδα Πωλητών, επιστροφές
  • Έξοδα Marketing – Προωθητικών ενεργειών
  • Γενικά Έξοδα: Ενέργεια – τηλέφωνα – οχήματα – αναλώσιμα
  • Λειτουργίες αποθήκης
  • Διαχείριση Αποθεμάτων
  • Οικονομική Λειτουργία, Χρηματοοικονομικά
  • Επενδύσεις παγίων

Δ. Αξιολόγηση της κατανομής των εξόδων ανά περιοχή σε σχέση με διεθνή στατιστικά στοιχεία και τον ανταγωνισμό

Ε. Σχεδιασμός υποέργων μείωσης κόστους στις παραπάνω περιοχές – παραδείγματα πραγματικών εφαρμογών