ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ

Αν είστε ιδιώτης, η συνεργασία με την εταιρεία μας, σας εξασφαλίζει την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε φορολογικού ζητήματος.

Αναθέτοντας σε εμάς τη λογιστική σας υποστήριξη θα μελετήσουμε καταρχήν τη φορολογική σας κατάσταση για τη διαπίστωση των φορολογικών σας υποχρεώσεων και θα σας παρέχουμε συμβουλευτική υποστήριξη στην επίλυση τυχόν φορολογικών ζητημάτων.

Επίσης, έχουμε τη δυνατότητα να προχωρήσουμε σε προϋπολογισμό εισοδημάτων επομένης χρονιάς και πρόβλεψη εισοδήματος για την κάλυψη των τεκμαρτών δαπανών διαβίωσης.

Λογιστικές υπηρεσίες που παρέχουμε σε Ιδιώτες:

 • Συμπλήρωση φορολογικών δηλώσεων Φυσικών Προσώπων Ε1 και Ε2, «Ανάλωσης Κεφαλαίου προηγουμένων ετών, Ε9 και ΕΝΦΙΑ
 • Δηλώσεις ακινήτων
 • Υποβολή Μισθωτηρίων και Συμβολαίων
 • Κληρονομικά Θέματα
 • Έκδοση Φορολογικών & Ασφαλιστικών Ενημεροτήτων
 • Εργασίες Διεκπεραίωσης στη ΔΟΥ
 • Συμβιβασμοί – Διακανονισμοί
 • Υποβολή Αιτήσεων προς Υπηρεσίες ΔΟΥ, ΕΦΚΑ, ΚΕΠ
 • Υποβολή Αιτήσεων για Επιδόματα (Θέρμανσης, Παιδιών Α21 κ.α.)
 • Υποβολή Αιτήσεων για Εγγραφή σε Παιδικούς Σταθμούς και Νηπιαγωγεία
 • Φορολογική Υποστήριξη Κατοίκων Εξωτερικού
 • Συμβουλές για κάλυψη τεκμηρίων και ανάλωσης κεφαλαίου
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ