ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Η διαχείριση φορολογικών υποθέσεων καθώς και ο φορολογικός σχεδιασμός (tax planning) προϋποθέτει άριστη γνώση της φορολογικής νομοθεσίας.

Στην Capital Value καταγράφουμε τις φορολογικές σας ανάγκες βασιζόμενοι πάντα στο νομικό πλαίσιο και στις δυνατότητες που προκύπτουν ως πλεονέκτημα στη φορολόγηση της επιχείρησής σας.

Ο φορολογικός σχεδιασμός αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της επιχειρηματικής στρατηγικής ενώ διασφαλίζει τις επιχειρήσεις από φορολογικούς κινδύνους. Για το λόγο αυτό και φροντίζουμε να λαμβάνουμε υπόψη μας τη στρατηγική ανάπτυξη των επιχειρήσεων και να προβλέπουμε τις μελλοντικές τους ανάγκες.

Ένας φορολογικός σχεδιασμός μπορεί να είναι είτε εγχώριος, είτε διεθνής. Στο διεθνή φορολογικό σχεδιασμό εντάσσονται οι υπηρεσίες Transfer Pricing με την πλήρη συμμόρφωση των επιχειρήσεων σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο κάθε χώρας μέσω του διευρυμένου δικτύου συνεργατών μας.

Σύγχρονες Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Η φοροτεχνική υποστήριξη επιχειρήσεων και η φορολογική συμβουλευτική προσφέρονται από μία ομάδα έμπειρων φορολογικών συμβούλων, σύμφωνα με τον κλάδο και αντικείμενο δραστηριότητας της εταιρείας σας.

Οι φοροτεχνικές υπηρεσίες της CapitalValue περιλαμβάνουν:

  • Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων Φυσικών και Νομικών Προσώπων
  • Υποστήριξη σε περίπτωση φορολογικών ελέγχων και διευθέτηση φορολογικών εκκρεµοτήτων
  • Σύνταξη φορολογικού πλάνου
  • Φορολογία ακίνητης περιουσίας
  • Αξιοποίηση των φορολογικών οφελών που προκύπτουν από τους αναπτυξιακούς νόμους
  • Φορολογική υποστήριξη σε συστάσεις – μετατροπές και συγχωνεύσεις εταιρειών
  • Ειδικά θέματα φορολογίας φυσικών προσώπων
  • Transfer Pricing
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Επικοινωνήστε μαζί μας