Η ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΜΑΣ

Η λογιστική εταιρεία Capital Value, που βρίσκεται στο Περιστέρι Αττικής λειτουργεί με πιστοποίηση από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.). Η εταιρεία ιδρύθηκε από τον οικονομολόγο Παναγιώτη Παράσχη (λογιστής Α’ τάξης) με σκοπό την παροχή εξειδικευμένων λογιστικών, φορολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε απαιτητικούς κλάδους της αγοράς.

Η ομάδα της εταιρείας απαρτίζεται από έμπειρους Λογιστές, Φοροτεχνικούς και Συμβούλους Επιχειρήσεων, που καθημερινά φροντίζουν για τη δυναμική ανάπτυξη των πελατών μας. Η επιτυχία μας βασίζεται στην υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών μας γεγονός που αποδεικνύεται από τον ρυθμό ανάπτυξης των επιχειρήσεων που συνεργάζονται μαζί μας.

Με δυναμική και συνεπή παρουσία στην αγορά των λογιστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, η λογιστική εταιρεία Capital Value μπορεί να εγγυηθεί το επαγγελματικό υπόβαθρο που διαθέτει για την ολοκληρωμένη και αποτελεσματική υποστήριξη επιχειρήσεων και ιδιωτών.

Η εξειδίκευσή μας

Ένα μεγάλο τμήμα του πελατολογίου μας αφορά σε ξενοδοχεία και τουριστικές επιχειρήσεις. Τα δύο τελευταία χρόνια ενδυναμώσαμε το μερίδιο μας στην αγορά των λογιστικών υπηρεσιών σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις προσφέροντας ολοκληρωμένες λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες. Επιπλέον, για τα ξενοδοχεία έχουμε αναλάβει και την απαιτητική διαχείριση της μισθοδοσίας τους.

Στο χώρο της ναυτιλίας παρέχουμε εξειδικευμένες λογιστικές υπηρεσίες στην εποπτεία λογιστηρίων ναυτιλιακών επιχειρήσεων είτε αυτές αφορούν σε κοινοπραξίες πλοίων, συμπλοιοκτησίες, είτε σε ναυτιλιακές ή διαχειρίστριες εταιρείες.. Αναλαμβάνουμε επίσης, τους φόρους πλοίων, τον υπολογισμό της οικειοθελούς παροχής με βάση τα πλοία και της εισφοράς σε Ναυλομεσιτικές εταιρείες του άρθρου 25 Ν.27/1975 (άρθρο 43 Ν.4111/2013), επί του εισαγόμενου και μετατρεπόμενου σε ευρώ συναλλάγματος.

Εξίσου σημαντική είναι και η τεχνογνωσία μας και η εξειδίκευσή μας σε υπηρεσίες cost cutting προς τις επιχειρήσεις. Η ομάδα μας φροντίζει να φέρνει στο φως «κρυμμένα κόστη» που καταλήγουν σε ζημιά για τις επιχειρήσεις.

Ένα σημείο… Όλες οι λύσεις!

Λογιστικές Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις

Η οργάνωση του Λογιστηρίου πιστεύουμε ότι είναι το Α και το Ω κάθε επιχείρησης που στοχεύει στην ανάπτυξη. Με την οργάνωση, την επίβλεψη και τον έλεγχο του λογιστηρίου συμβάλουμε αποφασιστικά στη άμεση πληροφόρηση και την ανάλυση των οικονομικών δεδομένων της επιχείρησής σας, καθώς και στην έγκαιρη εφαρμογή της νομοθεσίας.

Περισσότερα…

Φοροτεχνικές Υπηρεσίες – Φορολογικός Σχεδιασμός

Ένα από τα ισχυρότερα επιχειρηματικά πλεονεκτήματα είναι η έγκαιρη και έγκυρη φορολογική πληροφόρηση, απέναντι στις αλλαγές του νομοθετικού πλαισίου που αφορά τη φορολογία επιχειρήσεων. Οι πελάτες μας έχουν άμεση ενημέρωση των αλλαγών αυτών με σκοπό την τάχιστη εναρμόνισή τους με το φορολογικό καθεστώς.

Περισσότερα…

Υπηρεσίες Μισθοδοσίας Επιχειρήσεων

Η μισθοδοσία επιχειρήσεων είναι μία απαιτητική διαδικασία που θα πρέπει να τηρεί το γράμμα του νόμου. Η υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας στην έκδοση και διαχείριση μισθοδοσίας αντανακλάται στην ολοένα και αυξανόμενη επιλογή των επιχειρήσεων να μας αναθέτουν το κομμάτι της μισθοδοσίας τους.

Περισσότερα…

Υπηρεσίες για Ιδιώτες

Μελετώντας διεξοδικά τις ανάγκες κάθε ιδιώτη σε λογιστική υποστήριξη, παρέχουμε αξιόπιστες λογιστικές υπηρεσίες δίνοντας ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τη συνέπεια και την αποτελεσματικότητα.

Περισσότερα…

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Θεωρούμε ότι είναι στο πλαίσιο της δουλειάς μας να παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις. Η επιβίωση κάθε επιχείρησης στηρίζεται σε χρηματοοικονομικές εκτιμήσεις, που προκύπτουν από το οικονομικό τμήμα, όταν αυτό λειτουργεί σωστά.

Περισσότερα…

Cost Cutting

Η οργάνωση και η υλοποίηση της μείωσης εξόδων απαιτεί τεχνογνωσία και εμπειρία καθώς θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ένα οργανωτικό έργο με μετρήσιμα αποτελέσματα.

Περισσότερα…