ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

Ένας ιδιώτης ή μία εταιρεία ανά πάσα στιγμή μπορεί να βρεθεί μπροστά σε έναν φορολογικό έλεγχο. Είτε πρόκειται για κάποιον τακτικό ή έκτακτο έλεγχο επιχείρησης ή για έλεγχο φυσικού προσώπου (π.χ. ΚΕΦΟΜΕΠ) αναλαμβάνουμε τη διαδικασία υποστήριξης στον φορολογικό έλεγχο.

Συνεργαζόμαστε με εξειδικευμένους και έμπειρους νομικούς συμβούλους στο φορολογικό δίκαιο για την αντιμετώπιση σύνθετων ζητημάτων φορολογικής φύσης ή εταιρικής λειτουργίας.

Φορολογικός Έλεγχος Φυσικών Προσώπων

Η διενέργεια φορολογικού ελέγχου σε φυσικά πρόσωπα συνήθως αφορά την αιτιολόγηση χρηματικών ποσών σε τραπεζικό λογαριασμό είτε προσωπικού είτε κοινού. Ο φορολογούμενος θα πρέπει να δικαιολογήσει τα χρήματα και να παρέχει αποδεικτικά στοιχεία της προέλευσης τους, όταν δεν καλύπτονται από το δηλωθέν εισόδημα.

Σε περίπτωση που ένας ιδιώτης συμμετέχει σε οποιασδήποτε μορφής νομικό πρόσωπο, απαιτείται η φύλαξη παραστατικών για το πλήθος και το είδος των συναλλαγών με αυτό, αυξήσεις ή μειώσεις κεφαλαίων καθώς και τυχόν αμοιβές ή μερίσματα που ειπράχθηκαν.

Η έμπειρη ομάδα των λογιστών μας σε συνεργασία με εξειδικευμένους νομικούς συμβούλους προσφέρουν εξατομικευμένες υπηρεσίες και υποστήριξη σε ενδεχόμενο φορολογικό έλεγχο φυσικού προσώπου. Επίσης, αναλαμβάνουμε τη διαδικασία ενδικοφανούς προσφυγής στα διοικητικά δικαστήρια.

Φορολογικός Έλεγχος Νομικών Προσώπων

Η διενέργεια ελέγχου σε επιχειρήσεις βασίζεται κατά κανόνα σε στοιχεία που συλλέγονται από τις δηλώσεις των επιχειρήσεων, τις διασταυρώσεις στοιχείων ή και από καταγγελίες, προσωρινούς ελέγχους ΑΑΔΕ κ.λ.π.

Η εναρμόνιση κάθε επιχείρησης με τη φορολογική νομοθεσία διασφαλίζει την επιτυχία της σε έναν ενδεχόμενο φορολογικό έλεγχο. Η ομάδα της Capital Value με συχνούς προληπτικούς ελέγχους φροντίζει να διατηρεί την επιχείρησή σας ενημερωμένη σύμφωνα με την ισχύον φορολογικό καθεστώς.

Υπηρεσίες Φορολογικών Ελέγχων

Συγκεκριμένα στις υπηρεσίες φορολογικών ελέγχων για φυσικά και νομικά πρόσωπα παρέχουμε:

  • Διευθέτηση φορολογικών εκκρεμοτήτων
  • Παροχή Φοροτεχνικών Υπηρεσιών και εν γένει Συμβουλευτικών Υπηρεσιών κατά τον φορολογικό έλεγχο
  • Ειδικά θέματα φορολογίας φυσικών προσώπων
  • Παροχή νομικής υποστήριξης
  • Σύνταξη και Υποβολή ενδικοφανούς προσφυγής για την επίλυση διαφορών
  • Φορολογικός Έλεγχος καταθέσεων
  • Παροχή υπηρεσιών για τη σύνταξη και υποβολή προσφυγών ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ)
  • Προληπτικό φορολογικό έλεγχο
  • Φορολογικός έλεγχος καταθέσεων
  • Διαχείριση ενδοκοινοτικών συναλλαγών, (VIES, Intrastat)