ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η παρούσα ιστοσελίδα αποτελεί ιδιοκτησία της Capital Value Network IKE που εδρεύει στην Ελλάδα.

Για λόγους διευκόλυνσης, η πολιτική απορρήτου αναφέρεται στην Capital Value Network IKE σε πρώτο πληθυντικό πρόσωπο («εμείς», «δικό μας», κλπ.) και στο άτομο που την διαβάζει σε πρώτο ενικό πρόσωπο («εσείς», «δικό σας», κλπ).

Η παρούσα πολιτική απορρήτου καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και προστατεύουμε οποιαδήποτε στοιχεία ή πληροφορία μας παρέχει ο επισκέπτης χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα μας ή οποιουδήποτε άλλου διαθέσιμου ηλεκτρονικού τρόπου όπως ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κοινωνικά δίκτυα, κ.ο.κ.

Οι τρόποι και τα μέσα βάσει των οποίων συλλέγουμε τα δεδομένα που μας παρέχετε περιγράφονται από την παρούσα πολιτική.

Δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε την προστασία του απορρήτου σας για οποιαδήποτε πληροφορία μας παρέχετε χρησιμοποιώντας αυτή την ιστοσελίδα ή οποιοδήποτε άλλο διαθέσιμο ηλεκτρονικό μέσο, βάσει της οποίας είναι δυνατό να ταυτοποιηθείτε

Η παρούσα πολιτική απορρήτου ενδέχεται να τροποποιηθεί όταν κρίνεται απαραίτητο. Γι’ αυτό και σας παρακαλούμε να την ελέγχετε περιοδικά ώστε να διασφαλίσετε ότι συμφωνείτε με τις αλλαγές.

Ποιες πληροφορίες συλλέγουμε

Όταν προβαίνετε σε γραπτή επικοινωνία μαζί μας συμπληρώνοντας κάποια από τις φόρμες ενδιαφέροντος που υπάρχουν στην ιστοσελίδα μας, ενδέχεται να σας ζητηθεί να δώσετε ορισμένες ή όλες τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • Όνομα και επώνυμο
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)
 • Ταχυδρομική διεύθυνση, ταχυδρομικό κώδικα, πόλη
 • Τηλεφωνικό νούμερο
 • Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που αποσκοπούν στη βελτίωση της εμπειρίας χρήσης σας και την παροχή υπηρεσιών από εμάς

Επιπλέον, ενώ χρησιμοποιείτε αυτήν την ιστοσελίδα, ενδέχεται να συλλεχθούν κάποιες ή όλες οι ακόλουθες πληροφορίες:

 • Διεύθυνση πρωτοκόλλου Internet (IP)
 • Γεωγραφική τοποθεσία
 • Τύπος προγράμματος περιήγησης και έκδοση
 • Λειτουργικό σύστημα
 • Ημερομηνία και ώρα των ενεργειών σας στην ιστοσελίδα
 • Διάρκεια επισκέψεων, προβολές σελίδας, πλοήγηση στην ιστοσελίδα και άλλες σχετικές δραστηριότητες περιήγησης

Συλλέγουμε πληροφορίες από εσάς για τους παρακάτω λόγους:

 • Προσαρμογή της εμπειρίας σας
 • Βελτίωση της ιστοσελίδας μας
 • Για να σας εξυπηρετήσουμε
 • Για να σας ενημερώσουμε σχετικά με τα νέα μας ή προσφορές και υπηρεσίες μας που ενδέχεται να σας ενδιαφέρουν
 • Για σκοπούς επιβολής ασφάλειας

Προστασία των δεδομένων σας

Δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες που μας παρέχετε είναι ασφαλείς. Για να αποτραπεί η διαρροή των δεδομένων σας έχουμε πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα, όπως:

 • Χρησιμοποιούμε αποκλειστικά αυθεντικά λογισμικά
 • Κρατάμε ενημερωμένα λογισμικά μας
 • Έχουμε Πιστοποιητικό ασφαλείας της ιστοσελίδας SSL
 • Διαθέτουμε Total Internet Security λύσεις σε όλα τα τερματικά μας

Oι χρηματικές συναλλαγές γίνονται μέσω εγκεκριμένων και διεθνώς αναγνωρισμένων τρίτων παρόχων υπηρεσίας πύλης πληρωμών και τα στοιχεία συναλλαγής δεν αποθηκεύονται ή τίθονται υπό-επεξεργασία στους διακομιστές μας.

Δεν πουλάμε, εμπορευόμαστε ή μεταφέρουμε με οποιονδήποτε τρόπο σε τρίτους τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός αν έχουμε τη ρητή άδειά σας ή αν απαιτείται από το νόμο. Αυτό δεν περιλαμβάνει συνεργάτες που φιλοξενούν την ιστοσελίδα μας και άλλα μέρη που μας βοηθούν στη λειτουργία της ιστοσελίδας μας ή τη λειτουργία άλλων συστημάτων μας, στη διεξαγωγή της επιχείρησής μας ή στην εξυπηρέτηση των χρηστών μας, εφόσον τα μέρη συμφωνούν να διατηρήσουν αυτές τις πληροφορίες εμπιστευτικές. Ως εκ τούτου, οι πληροφορίες που αφορούν μη προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να παρέχονται σε άλλα μέρη για μάρκετινγκ, διαφήμιση ή για άλλες χρήσεις.

Σύνδεσμοι τρίτων

Η ιστοσελίδα μας περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους. Αυτοί μπορεί να είναι ή και να μην είναι συμβαλλόμενοι με εμάς. Δεν κάνουμε και δεν είναι δυνατό να κάνουμε κανέναν έλεγχο σε οποιονδήποτε εξωτερικό ιστότοπο, επομένως κάνοντας κλικ σε οποιονδήποτε σύνδεσμο που οδηγεί στην επίσκεψή σας σε έναν εξωτερικό ιστότοπο θα έχει ως αποτέλεσμα αυτή η πολιτική απορρήτου να μην ισχύει πλέον. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και την προστασία οποιασδήποτε πληροφορίας που παρέχετε εκούσια ή ακούσια κατά την επίσκεψη σας άλλες ιστοσελίδες μέσω των συνδέσμων.

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποίει υπηρεσίες τρίτων παροχών οι οποίοι ενδέχεται να ορίζουν cookies ή να συλλέγουν δεδομένα για εσάς όπως (αλλά όχι αποκλειστικά), τη διεύθυνση IP, πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης, πληροφορίες για το λειτουργικό σύστημα ή άλλων ειδών πληροφορίες. Οι τρίτοι πάροχοι δύναται  να σας ταυτοποιήσουν μέσω επιπλέον δεδομένων που τους έχετε παράσχει εκούσια ή ακούσια κάνοντας χρήση των αποκλειστικών τους υπηρεσιών (για παράδειγμα Google – Email/YouTube, Facebook, LinkedIn, κλπ). Εναπόκειται σε εσάς να ελέγξετε τις επίσημες πολιτικές των αντίστοιχων υπηρεσιών και να βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε μαζί τους κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου.

Έλεγχος Προσωπικών Δεδομένων

Αν θέλετε να γνωρίζετε προσωπικά δεδομένα που ενδέχεται να διατηρούμε σχετικά με εσάς, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας οποιαδήποτε στιγμή. Εάν ανακαλύψετε πως οποιαδήποτε από τις πληροφορίες που διατηρούμε για εσάς είναι εσφαλμένη ή ελλιπής, εφόσον δε μπορείτε να την αλλάξετε από μόνοι σας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας το συντομότερο δυνατό ώστε να προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε τη διαγραφή ενός υποσυνόλου ή του συνόλου των δεδομένων που διατηρούμε για εσάς ή επιθυμείτε την παύση της ενδεχόμενης επεξεργασίας των δεδομένων σας από εμάς, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας οποιαδήποτε στιγμή για να προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες.

Αν επιθυμείτε να διαγραφείτε από την παραλαβή των newsletter μας στο κάτω μέρος του e-mail που έχετε λάβει από εμάς υπάρχει σημείο διαγραφής από τη λίστα μας.

Παρακαλούμε σημειώστε πως για οποιονδήποτε από τους προαναφερθέντες λόγους και αν επικοινωνήσετε μαζί μας, ο βαθμός στον οποίο μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε, ενδέχεται να περιορίζεται από το νόμο. Επιπλέον, ενδέχεται να σας ζητήσουμε πρόσθετες πληροφορίες ώστε να σας ταυτοποιήσουμε, πριν προχωρήσουμε σε οποιαδήποτε ενέργεια.

Πολιτική Cookies

Η παρούσα πολιτική cookies αποσκοπεί στην καλύτερη εξυπηρέτηση και ενημέρωση των χρηστών που ενδιαφέρονται για τον τρόπο χρήσης των cookies και τον τρόπο που χρησιμοποιούνται στον παρόν ιστότοπο. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τον παρόντα ιστότοπο, συναινείτε στη χρήση των cookies.
Ενδέχεται να τροποποιηθεί η παρούσα πολιτική cookies όταν κρίνεται απαραίτητο. Είναι ευθύνη σας να την ελέγχετε περιοδικά για να διασφαλίσετε ότι συμφωνείτε με τις αλλαγές.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων που τοποθετούνται στον υπολογιστή ή στην κινητή συσκευή σας όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο. Τα cookies χρησιμοποιούνται ευρέως από τους κατόχους ιστότοπων για να κάνουν τους ιστότοπούς τους να λειτουργούν, ή να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά, καθώς και για την παροχή πληροφοριών αναφοράς.
Περιοδικά, ορισμένες σελίδες σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να χρησιμοποιούν «cookies», τα οποία είναι μικρά αρχεία που τοποθετεί η ιστοσελίδα στον σκληρό σας δίσκο για σκοπούς αναγνώρισης. Αυτά τα αρχεία χρησιμοποιούνται για την εγγραφή ιστοσελίδων και την προσαρμογή της επόμενης επίσκεψής σας στην ιστοσελίδα μας. Πρέπει να σημειώσετε ότι τα «cookies» δεν μπορούν να διαβάσουν τα δεδομένα του σκληρού σας δίσκου. Το πρόγραμμα περιήγησης ιστού μπορεί να σας επιτρέψει να ενημερώνεστε όταν λαμβάνετε «cookie», δίνοντάς σας την επιλογή να το δεχτείτε ή όχι. Μπορείτε επίσης να απορρίψετε όλα τα «cookies», απενεργοποιώντας τα στον browser σας. Απορρίπτοντας τα «cookies», ορισμένες λειτουργίες στον ιστότοπό μας ενδέχεται να μην λειτουργούν πλήρως και ενδέχεται να μην μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες σε αυτόν. Συνεχίζοντας ωστόσο τη χρήση του ιστότοπου χωρίς αλλαγή των ρυθμίσεων, συμφωνείτε με τη χρήση των «cookies».

Για περαιτέρω πληροφορίες

Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Πολιτική ή αμφιβολίες σχετικά με τις πρακτικές αυτής της ιστοσελίδας ή οποιοδήποτε θέμα που σχετίζεται με το προστασία των δεδομένων σας γενικά, στείλτε μας email στο [email protected]. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ταχυδρομική διεύθυνση:

Βορεου 10 – Τ.Κ. 10551, Μοναστηράκι – Αθήνα

Αθήνα 2/8/2023