ΛΟΓΙΣΤΗΣ AIRBNB

H ενοικίαση σπιτιών ή δωματίων μέσω για ταξιδιώτες απευθείας από τους ιδιοκτήτες τους, μέσω της πλατφόρμας AirBnb, ενώ ξεκίνησε ως μία απλή διαδικασία για ένα μικρό κέρδος των ιδιοκτητών από χώρους που παραχωρούσαν ενάντι ενός μικρού αντιτίμου κατάληξε σε μία σύνθετη διαδικασία για τη δήλωση ειδοσήματος.

Σήμερα η διάθεση καταλυμάτων μέσω του AirBnb έχει γίνει ένα σημαντικό έσοδο για τους ιδιοκτήτες, από τον τουρισμό στην Ελλάδα. Η διασταύρωση στοιχείων από την ΑΑΔΕ μέσω της πλατφόρμας ενοικίασης εμφανίζει την εικόνα κρατήσεων για τα καταλύματα.

Πολλοί ιδιοκτήτες καταλυμάτων έρχονται συχνά αντιμέτωποι με μία σειρά από λογιστικά και φορολογικά ζητήματα, όταν τα στοιχεία που λαμβάνονται από το AirBnb δεν συμφωνούν με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και τις Δηλώσεις Βραχυχρόνιας Διαμονής που πρέπει να υποβάλλονται μέχρι τις 20 του επόμενου μήνα από την ημέρα αναχώρησης του μισθωτή από το «Ακίνητο».

Στην Capital Value εξειδικευμένοι λογιστές αναλαμβάνουν να σας καθοδηγήσουν σε κρίσιμα ζητήματα της ηλεκτρονικής μίσθωσης ακινήτων. Η λογιστική μας εταιρεία είναι σε θέση να σας ενημερώνει έγκαιρα για τις φορολογικές σας υποχρεώσεις και όλες τις νόμιμες διαδικασίες που χρειάζεται να ακολουθούνται ώστε να ενοικιάζετε άφοβα τον χώρο σας.

Επιπλέον, η Capital Value αναλαμβάνει, ύστερα από εμπεριστατωμένη μελέτη όλων των οικονομικών σας δεδομένων, τη σύνταξη οικονομικού πλάνου για την επιλογή του τρόπου εκμετάλλευσης ακινήτων ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο, την παροχή πλήρους λογιστικής υποστήριξης και την εκτίμηση της ετήσιας φορολογικής επιβάρυνσης.

Επικοινωνήστε μαζί μας!