ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ

Capital Value διαθέτει επάρκεια εμπειρίας στη λογιστική και φορολογική υποστήριξη επιχειρήσεων του κατασκευαστικού κλάδου. Μετά από μία μεγάλη περίοδο ύφεσης στον κλάδο των κατασκευών, οι τεχνικές και κατασκευαστικές εταιρείες που άντεξαν την κρίσιμη καμπή, επαναδραστηριοποιούνται δυναμικά στην εκτέλεση έργων.

Η επιλογή του κατάλληλου συνεργάτη στη λογιστική και φορολογική υποστήριξη, καθώς και στη μισθοδοσία των τεχνικών εταιρειών είναι ένας κρίσιμος παράγοντας για την ασφάλεια τους και την ανάπτυξη τους.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ

Στην λογιστική και φορολογική υποστήριξη τεχνικών και κατασκευαστικών επιχειρήσεων, οι εξειδικευμένες υπηρεσίες της εταιρείας μας είναι:

 • Οργάνωση και εποπτεία λογιστηρίου
 • Ειδικός φορολογικός σχεδιασμός
 • Τήρηση απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων
 • Προληπτικοί φορολογικοί έλεγχοι
 • Σύνταξη ισολογισμών και οικονομικών καταστάσεων
 • Ολοκληρωμένη διαχείριση μισθοδοσίας
 • Ολοκληρωμένες λύσεις υπολογισμού μισθοδοσίας
 • Έλεγχος με τεκμηρίωση για την ορθή λειτουργία του εργατικού τμήματος
 • Αυτόματοι υπολογισμοί μισθών – ημερομισθίων, υπερωριών, νυχτερινής εργασίας κ.λ.π.
 • Δυνατότητες σχεδιασμού φίλτρων σε reporting μισθοδοσίας για οποιαδήποτε πληροφορία
 • Ατομικές συμβάσεις προσωπικού
 • Πλήρης κάλυψη σε θέματα εργατικής νομοθεσίας