ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

Στη διαχείριση μισθοδοσίας επιχειρήσεων προσφέρουμε υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, χάρη στην πολυετή ενασχόληση μας με ξενοδοχειακές μονάδες στην Ελλάδα. Η διαχείριση μισθοδοσίας ξενοδοχείων έχει απαιτήσεις λόγω της εποχικότητας των θέσεων εργασίας.

Η έκδοση και διαχείριση της μισθοδοσίας ξενοδοχείων και τουριστικών επιχειρήσεων απαιτεί πολύ καλή γνώση και εξειδίκευση στην εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία.

Διαχείριση μισθοδοσίας επιχειρήσεων

Στην Capital Value αναλαμβάνουμε πλήρως τη διαχείριση μισθοδοσίας επιχειρήσεων με ότι απαιτήσεις προκύπτουν από αυτή. Η εταιρεία μας χάρη στην κορυφαία εμπειρία που διαθέτει σε εργασιακά θέματα λειτουργεί συμβουλευτικά προς τις επιχειρήσεις περιορίζοντας σημαντικά το κόστος διαχείρισής της.

Η ανάθεση της μισθοδοσίας σας από την Capital Value σας εξοικονομεί χρόνο και σας διασφαλίζει από κινδύνους που προκύπτουν από την απρόσεκτη διαχείρισή της.

Συνεργαζόμαστε μαζί σας με αμεσότητα και εχεμύθεια για την βέλτιστη αντιμετώπιση των εργασιακών ζητημάτων της επιχείρησης σας, τηρώντας την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία.

Διαχείριση μισθοδοσίας

Υπηρεσίες Διαχείρισης Μισθοδοσίας

 • Έκδοση και διαχείριση μισθοδοσίας
 • Αποστολή αποδείξεων πληρωμής ανά εργαζόμενο
 • Έκδοση μισθοδοτικής κατάστασης
 • Αναλυτική κοστολόγηση ανά εργαζόμενο και ειδικότητα
 • Ηλεκτρονική υποβολή αρχείων σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία
 • Ηλεκτρονική υποβολή στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ όλων των εντύπων πρόσληψης, αποχωρήσεων, ετήσιων καταστάσεων προσωπικού, κλπ.
 • Ηλεκτρονική υποβολή μηνιαίων βεβαιώσεων αποδοχών και δηλώσεων ΦΜΥ
 • Απογραφή εργοδότη σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία
 • Άμεση ενημέρωση των αλλαγών σε θέματα ασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας
 • Εκπροσώπηση των πελατών μας στο ΣΕΠΕ, ΙΚΑ, ΟΑΕΔ για την επίλυση διαφορών εργατικής φύσης
 • Υπολογισμό αμοιβών Διαχειριστών (ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ) και αμοιβές μελών Δ.Σ.