2024 οι αλλαγές στη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων

Tο νέο φορολογικό νομοσχέδιο και οι αλλαγές στη βραχυχρόνια μίσθωση

Η βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων τα τελευταία έτη έχει γνωρίσει ραγδαία ανάπτυξη και στην χώρα μας, έναν από τους πλέον περιζήτητους τουριστικούς προορισμούς στον κόσμο. Ωστόσο, το 2024  το νέο φορολογικό νομοσχέδιο έφερε σημαντικές αλλαγές και στον συγκεκριμένο κλάδο, με στόχο την αυστηρότερη ρύθμιση και φορολόγηση του. Η νέα νομοθεσία επιφέρει ανατροπές, επιβάλλοντας νέα τέλη και υποχρεώσεις και οι ιδιοκτήτες ακινήτων βρίσκονται αντιμέτωποι με προκλήσεις και περιορισμούς.

Σε αυτό το άρθρο, θα αναλύσουμε περιληπτικά και απτά τις βασικές αλλαγές του νέου φορολογικού νομοσχεδίου και πως μας επηρεάζουν.

Εκμετάλλευση 3 και παραπάνω ακινήτων θεωρείται επιχειρηματική δραστηριότητα

Τα φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισοδήματα από την βραχυχρόνια μίσθωση 3 ή και περισσοτέρων ακινήτων θα υπόκεινται πλέον στην υποχρέωση υποβολής ΦΠΑ, γεγονός που θα τους αναγκάσει να πραγματοποιήσουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας και να τηρούν βιβλία 

Εκμετάλλευση από νομικά πρόσωπα

Το εισόδημα που αποκτάται από νομικά πρόσωπα, από την βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτου, ξεκινώντας από το πρώτο ακίνητο, θεωρείται εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και υπόκειται σε ΦΠΑ.

Επιβολή τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση

Οι βραχυχρόνιες μισθώσεις θα επιβαρύνονται με το παλιό τέλος διαμονής, όπως και συμβαίνει ήδη στα ξενοδοχεία. Το τέλος ανθεκτικότητας επιβάλλεται ανά ημερήσια χρήση και ανά διαμέρισμα, το οποίο κατά τους μήνες Νοέμβριο έως και Φεβρουάριο ορίζεται στο 0,50 ευρώ/ ημέρα. Αν τα ακίνητα που διατίθενται μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης είναι μονοκατοικίες άνω των ογδόντα (80) τ.μ., το τέλος ορίζεται στα 4 ευρώ ημερησίως. Για τους μήνες Μάρτιο έως και Οκτώβριο το τέλος ανθεκτικότητας αυξάνεται στα 1,50 και 10 € αντίστοιχα

Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων

Πλέον οι βραχυχρόνιες μισθώσεις επιβαρύνονται με το τέλος παρεπιδημούντων, το οποίο ορίζεται σε 0,5 % επί των εσόδων. Το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων αφορά σε όλες τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, δηλαδή ανεξαρτήτως πλήθους ακινήτων.

Ποιες μισθώσεις θεωρούνται βραχυχρόνιες

Ως βραχυχρόνια μίσθωση ορίζεται η μίσθωση ή υπεκμίσθωση ακινήτου για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, μικρότερη των εξήντα (60) ημερών, και εφόσον δεν παρέχονται άλλες υπηρεσίες πλην της διαμονής και της παροχής κλινοσκεπασμάτων.

Έτσι, θα επιτρέπεται ,για παράδειγμα, η μίσθωση ενός ακινήτου για 100 ή 150 ημέρες μέσα στη χρονιά με την προϋπόθεση ότι κάθε μίσθωση ξεχωριστά δεν υπερβαίνει τις 60 ημέρες

Ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμα;

Αυστηροποιούνται οι κυρώσεις για μη εγγραφή στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης. Στους διαχειριστές ακινήτων επιβάλλεται αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο ανά έτος, ίσο με το 50% των ακαθάριστων εσόδων του φορολογικού έτους που διαπράττεται παράβαση, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 5.000 ευρώ.

Από την στιγμή που θα διαπιστωθεί η παράβαση ο διαχειριστής του ακινήτου βραχυχρόνιας μίσθωσης θα υποχρεούται εντός 15 ημερών να προβεί σε ενέργειες συμμόρφωσης.

Σε περίπτωση μη τήρησης εκ νέου προϋποθέσεων εντός ενός έτους από την έκδοση της πράξης επιβολής του προστίμου, το πρόστιμο αυτό επιβάλλεται στο διπλάσιο του αρχικώς επιβληθέντος.

Πώς φορολογούνται οι βραχυχρόνιες μισθώσεις;

Για ιδιώτες οι οποίοι διαχειρίζονται έως δύο ακίνητα ο φόρος παραμένει αμετάβλητος, δηλαδή 15% για εισοδήματα 0-12.000 ευρώ, 35% 12.001-35.000 και 45% για υπερβάλλον ποσό.

Για ιδιώτες με τρία ή περισσότερα ακίνητα δημιουργείται υποχρέωση έναρξης δραστηριότητας και χρέωσης ΦΠΑ 13%. Επομένως, τα κέρδη φορολογούνται με βάση την κλίμακα των φυσικών προσώπων (9%, 22%, 28%, 36%, 44%).

Για όλα τα νομικά πρόσωπα κάθε βραχυχρόνια μίσθωση λογίζεται πλέον ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και δημιουργείται υποχρέωση καταλογισμού ΦΠΑ 13%. Τα κέρδη από βραχυχρόνιες μισθώσεις φορολογούνται όπως όλα τα εισοδήματα με 22%.

Όλες οι παραπάνω περιπτώσεις επιβαρύνονται με τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή (0,5€ και 4€ ή 1,50€ και 10€ ανά ημέρα διαμονής), καθώς και με τέλος παρεπιδημούντων 0,5% επί του τζίρου από βραχυχρόνιες μισθώσεις.

Ενημέρωση για όλες τις αλλαγές στην βραχυχρόνια μίσθωση

Η ομάδα της Capital Value Network είναι πάντα στη διάθεσή σας για να σας ενημερώσει σε όλα τα ερωτήματα που πιθανόν έχετε σε σχέση με τις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Πραγματοποιούμεατομικές συναντήσεις, μέσω τηλεφώνου, videocalls ή mails, προκειμένου να απαντήσουμε σε όλες σας τις ερωτήσεις, αλλά και να παρέχουμε προσαρμοσμένες λύσεις ειδικά για τις ανάγκες σας μέσω ενός εμπεριστατωμένου ελέγχου της υπάρχουσας κατάστασης των ακινήτων σας.

Συμπληρώστε την ακόλουθη φόρμα ενδιαφέροντος και σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.