10 στρατηγικές μείωσης του κόστους για ξενοδοχεία

Ο έλεγχος κόστους είναι σημαντικός για τα ξενοδοχεία. Μάθετε πώς να μετατρέψετε τα ζητήματα κόστους σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα;

Ο πληθωρισμός, τα εργασιακά ζητήματα και το αυξανόμενο κόστος λειτουργίας απασχολούν τους ιδιοκτήτες των ξενοδοχείων, ενόψει μάλιστα και της τουριστικής περιόδου που βρίσκεται προ των πυλών.

Με έναν ολοένα αυξανόμενο αριθμό προκλήσεων που σχετίζονται με το κόστος λειτουργίας στον τουριστικό κλάδο, το θέμα μείωσης του κόσοτυς για τα ξενοδοχεία είναι περισσότρο επίκαιρο από ποτέ.

Από τη σκοπιά μας ως εταιρεία παροχής υπηρεσιών cost cutting, βλέπουμε τόσο προκλήσεις όσο και ευκαιρίες για τους ξενοδόχους. Το κλειδί είναι η ανάληψη δράσης με τον κατάλληλο και έγκαιρο τρόπο, δίνοντας προτεραιότητα στις σωστές πρωτοβουλίες που κάνουν πραγματικά τη διαφορά. Το κόστος φυσικά μπορεί να μειωθεί, αλλά πώς επηρεάζει τις καθημερινές σας λειτουργίες και πώς αντανακλά αυτό στην εμπειρία των επισκεπτών σας;

Θέλετε να μάθετε πώς να μετατρέψετε τα ζητήματα κόστους σε ανταγωνιστικό σας πλεονέκτημα;

Συνεχίστε να διαβάζετε το άρθρο μας για το πώς να προσεγγίσετε αυτό το πολύπλευρο ζήτημα.

Τι είναι ο έλεγχος κόστους στην ξενοδοχειακή βιομηχανία και τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις;

Όταν μιλάμε για έλεγχο κόστους στον ξενοδοχειακό κλάδο, αναφερόμαστε χαρακτηριστικά στη διαχείριση των δαπανών και στη βελτιστοποίηση των πόρων. Με την επιμελή διαχείριση του κόστους, τα ξενοδοχεία μπορούν να εξασφαλίσουν κερδοφορία και οικονομική βιωσιμότητα. Οι προκλήσεις του ελέγχου κόστους μπορεί να διαφέρουν από ξενοδοχείο σε ξενοδοχείο, ανάλογα με το τμήμα της αγοράς, την τοποθεσία και την κατηγορία/ταξινόμηση των αστεριών, αλλά τα περισσότερα ξενοδοχεία αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα. Όπως προκύπτει από πρόσφατη μελέτη της Statista, οι ξενοδόχοι αναδεικνύουν την ευρύτερη οικονομική κατάσταση ως την επόμενη μεγαλύτερη πρόκληση (48%), ακολουθούμενη από την απόκτηση και διατήρηση προσωπικού (43%) και το κόστος προσωπικού (42)%.

Προτού διερευνήσουμε περαιτέρω γιατί ο έλεγχος του κόστους είναι σημαντικός για τα ξενοδοχεία, είναι σημαντικό να ακολουθήσετε μια δομημένη προσέγγιση με σαφώς καθορισμένα βήματα που θα σας βοηθήσουν στη λήψη σωστών αποφάσεων:

Αναγνώριση εξόδων: Όλα τα έξοδα που πραγματοποιεί το ξενοδοχείο προσδιορίζονται και κατηγοριοποιούνται.
Καθιέρωση σημείων αναφοράς: Σας επιτρέπει να συγκρίνετε τα αποτελέσματα με άλλα παρόμοια ξενοδοχεία.
Ανάλυση εξόδων: Προσδιορισμός ακραίων τιμών που απαιτούν περαιτέρω αναθεώρηση.
Εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης κόστους: Με βάση την ανάλυση, εφαρμόζονται μέτρα εξοικονόμησης κόστους στους τομείς όπου το κόστος μπορεί να μειωθεί χωρίς να επηρεαστεί η ποιότητα της υπηρεσίας.
Παρακολούθηση εξόδων: Τα έξοδα του ξενοδοχείου παρακολουθούνται συνεχώς για να διασφαλιστεί ότι τα μέτρα εξοικονόμησης κόστους είναι αποτελεσματικά.

Γιατί είναι τόσο σημαντική η εξοικονόμηση κόστους των ξενοδοχείων;

Είναι σαφές ότι ο βέλτιστος έλεγχος του κόστους βοηθά τα ξενοδοχεία να διαχειρίζονται ένα κερδοφόρο και βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο. Ωστόσο, υπάρχουν πολλές πτυχές που πρέπει να ληφθούν υπόψη για να επιτευχθούν τα καλύτερα αποτελέσματα.

Συνοπτικά, ο έλεγχος του κόστους είναι σημαντικός στα ξενοδοχεία για διάφορους λόγους:

Κερδοφορία: Τα ξενοδοχεία είναι επιχειρήσεις και, όπως κάθε άλλη επιχείρηση, ο απώτερος στόχος τους είναι το κέρδος. Ελέγχοντας το κόστος, τα ξενοδοχεία μπορούν να μειώσουν τα έξοδά τους και να αυξήσουν τα αποτελέσματά τους.

Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα: Ο έλεγχος του κόστους μπορεί επίσης να προσφέρει στα ξενοδοχεία ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Μειώνοντας το κόστος, τα ξενοδοχεία μπορούν να προσφέρουν καλύτερες τιμές στους επισκέπτες, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να απευθυνθούν καλύτερα σε ταξιδιώτες που γνωρίζουν τον προϋπολογισμό τους. Αυτό μπορεί να βοηθήσει τα ξενοδοχεία να προσελκύσουν περισσότερους επισκέπτες και να ανταγωνίζονται πιο αποτελεσματικά με άλλα ξενοδοχεία της περιοχής.

Βιωσιμότητα: Κατά τον μετριασμό των αποβλήτων και τη διατήρηση των πόρων, τα ξενοδοχεία μπορούν να μειώσουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους και να λειτουργήσουν με πιο βιώσιμο τρόπο. Αυτό μπορεί να είναι ελκυστικό για επισκέπτες που έχουν περιβαλλοντική συνείδηση και μπορούν να επιλέξουν να μείνουν σε ξενοδοχεία που δίνουν προτεραιότητα στη βιωσιμότητα.

Λειτουργική αποτελεσματικότητα: Με την εξάλειψη των περιττών δαπανών και τον εξορθολογισμό των διαδικασιών, τα ξενοδοχεία μπορούν να βελτιώσουν τη λειτουργική τους αποτελεσματικότητα και να παρέχουν καλύτερες υπηρεσίες στους επισκέπτες.

Σαφώς, ο έλεγχος του κόστους είναι μια σημαντική πτυχή του κλάδου της διαχείρισης ξενοδοχείων και φιλοξενίας που επιτρέπει στα ξενοδοχεία να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών τους.

Πώς μπορούν τα ξενοδοχεία να μειώσουν το κόστος;

10 στρατηγικές με παραδείγματα για τη μείωση του λειτουργικού κόστους του ξενοδοχείου

1. Επενδύστε στη σωστή τεχνολογία
Τα ξενοδοχεία θα πρέπει να επενδύσουν σε μια ολοκληρωμένη σουίτα τεχνολογίας που θα επικεντρώνεται στη διαχείριση των δεδομένων των επισκεπτών, στον εξορθολογισμό των λειτουργικών διαδικασιών και στη μείωση του λειτουργικού κόστους.

Δυστυχώς, πολλά ξενοδοχεία υστερούν όσον αφορά τις επενδύσεις στην τεχνολογία, παρά την επιταχυνόμενη ψηφιακή ανάπτυξη που παρατηρείται σε άλλους κλάδους. Η διαχείριση παραμένει σε μεγάλο βαθμό σε μη αυτόματες διεργασίες, απαρχαιωμένα συστήματα και μη συνδεδεμένες λύσεις λογισμικού, που μπορεί να οδηγήσουν σε αναποτελεσματικότητα, σφάλματα και κακές εμπειρίες επισκεπτών. Αυτή η προσέγγιση όχι μόνο θέτει τα ξενοδοχεία σε μειονεκτική θέση σε σύγκριση με άλλες επιχειρήσεις που έχουν ενσωματώσει την τεχνολογία, αλλά επίσης αποτυγχάνει να εξυπηρετήσει τον ολοένα και πιο έξυπνο ψηφιακά ταξιδιώτη του σήμερα.

Για να ενισχύσουν τη δυναμική τους, τα ξενοδοχεία θα πρέπει να επενδύσουν στην τεχνολογία εστιάζοντας στις σωστές προτεραιότητες, μειώνοντας τις λειτουργικές ανεπάρκειες και ταυτόχρονα ενισχύοντας τις εμπειρίες των επισκεπτών. Για να δώσουμε μερικά πρακτικά παραδείγματα, τα ξενοδοχεία μπορούν να επικεντρωθούν στα εξής:

Ρεσεψιόν.

Μια καλή σουίτα τεχνολογίας μπορεί να μειώσει σημαντικά την αναποτελεσματικότητα και να επιταχύνει τις λειτουργικές διαδικασίες στη ρεσεψιόν ενός ξενοδοχείου. Με την αυτοματοποίηση εργασιών όπως το check-in, το check-out, οι αναθέσεις δωματίων και η διεκπεραίωση πληρωμών, τα ξενοδοχεία μπορούν να βελτιώσουν τις λειτουργίες της ρεσεψιόν τους, να μειώσουν τους χρόνους αναμονής και να βελτιώσουν τη συνολική εμπειρία των επισκεπτών.

Για παράδειγμα, με ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Περιουσίας (PMS), τα ξενοδοχεία μπορούν να διαχειρίζονται όλες τις λειτουργίες της ρεσεψιόν από μια ενιαία διεπαφή, μειώνοντας την ανάγκη για μη αυτόματη εισαγωγή δεδομένων και τον κίνδυνο σφαλμάτων. Το σωστό PMS μπορεί επίσης να αυτοματοποιήσει διαδικασίες, όπως αναθέσεις δωματίων και διαχείριση αποθέματος, για να βοηθήσει στη μείωση του φόρτου εργασίας για το προσωπικό της ρεσεψιόν, δίνοντάς τους περισσότερο χρόνο να επικεντρωθούν στην παροχή εξαιρετικών υπηρεσιών στους επισκέπτες.

Μάρκετινγκ.
Επιλέγοντας τα σωστά εργαλεία μάρκετινγκ, όπως ένα ισχυρό σύστημα CRM, τα ξενοδοχεία μπορούν να συγκεντρώσουν και να αποθηκεύσουν δεδομένα επισκεπτών από όλα τα κανάλια προβολής και επικοινωνίας. Αυτά τα δεδομένα μπορούν να περιλαμβάνουν προτιμήσεις επισκεπτών, ιστορικό κρατήσεων και σχόλια επισκεπτών, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εξατομίκευση της εμπειρίας των επισκεπτών, την προσφορά στοχευμένων προωθήσεων και τη βελτίωση της αφοσίωσης των επισκεπτών. Χωρίς αυτά τα πολύτιμα δεδομένα, τα ξενοδοχεία θα δυσκολεύονται να λάβουν τεκμηριωμένες αποφάσεις που θα οδηγήσουν άμεσα σε χαμένες ευκαιρίες εσόδων.

Housekeeping.
Τα ξενοδοχεία που επενδύουν στην τεχνολογία για τον εξορθολογισμό των εργασιών καθαριότητας θα επωφεληθούν από αυτοματοποιημένες εργασίες, όπως αναθέσεις δωματίων, προγράμματα καθαρισμού και διαχείριση αποθεμάτων. Όλοι προσφέρουν ένα σημαντικό βήμα για να βοηθήσουν τους ξενοδόχους να μειώσουν το κόστος εργασίας, να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα του καθαρισμού και να εξασφαλίσουν ότι τα δωμάτια είναι πάντα έτοιμα εγκαίρως.

2. Ανακαλύψτε ξανά τη στρατηγική μάρκετινγκ σας

  Τα ξενοδοχεία μπορούν να επαναφέρουν τη στρατηγική μάρκετινγκ τους υιοθετώντας μια προσέγγιση που βασίζεται πρωτίστως στα δεδομένα , ενώ παράλληλα δημιουργούν εξελιγμένα εργαλεία για να λαμβάνουν καλύτερα ενημερωμένες αποφάσεις. Με τη σωστή προσέγγιση, τα ξενοδοχεία μπορούν να αποκτήσουν το μερίδιο των άμεσων εσόδων τους και να κατέχουν πολύτιμα δεδομένα επισκεπτών που παρέχουν πληροφορίες για να προχωρήσουν τη στρατηγική τους στο επόμενο επίπεδο.


  Με τη συλλογή και την ανάλυση δεδομένων επισκεπτών από πολλαπλές πηγές τα ξενοδοχεία μπορούν να αποκτήσουν πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά και τις προτιμήσεις των επισκεπτών. Αυτό με τη σειρά του μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία στοχοθετημένων εκστρατειών digital marketing που οδηγούν σε κρατήσεις υψηλής αξίας.

  Ακολουθούν μερικά παραδείγματα:
  Καλύτερα προγράμματα αφοσίωσης: παρακολουθώντας τη δραστηριότητα και τις προτιμήσεις των επισκεπτών, τα ξενοδοχεία μπορούν να προσφέρουν εξατομικευμένες ανταμοιβές, όπως εκπτώσεις, δωρεάν αναβαθμίσεις δωματίων ή πρόσβαση σε αποκλειστικές εκδηλώσεις.

  Δημιουργήστε καλύτερες καμπάνιες digital marketing μέσω email: τμηματοποιώντας τους επισκέπτες με βάση παράγοντες όπως το ιστορικό κρατήσεων, τις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντα, τα ξενοδοχεία μπορούν να δημιουργήσουν εξατομικευμένες προσφορές και προωθήσεις που είναι πιο πιθανό να οδηγήσουν σε μελλοντικές κρατήσεις.

  Λάβετε περισσότερα σχόλια και μετατρέψτε τα σε χρήσιμες πληροφορίες: τα ξενοδοχεία μπορούν να στέλνουν αυτοματοποιημένες έρευνες και φόρμες σχολίων στους επισκέπτες μετά τη διαμονή τους, συμβάλλοντας στη συλλογή πολύτιμων σχολίων και πληροφοριών για την ικανοποίηση των επισκεπτών, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών και την αύξηση της αφοσίωσης.

  Upselling και cross-selling: παρακολουθήστε τις προτιμήσεις των επισκεπτών και το ιστορικό κρατήσεων, επιτρέποντας στα ξενοδοχεία να προσφέρουν εξατομικευμένες προσφορές upsell και cross-sell. Για παράδειγμα, ένας επισκέπτης που χρησιμοποίησε προηγουμένως το σπα κατά τη διάρκεια της διαμονής του μπορεί να στοχεύσει με μια ειδική προσφορά για να επισκεφθεί το σπα ή να λάβει έκπτωση σε μια περιποίηση ευεξίας. Αυτό το είδος εξατομίκευσης μπορεί να φτιάξει ή να χαλάσει την επιτυχία μιας καμπάνιας email.

  Διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας και social media: Η διατήρηση της δυναμικής είναι το κλειδί στο μάρκετινγκ. Για να διατηρήσουν αυτή τη δυναμική, τα ξενοδοχεία μπορούν να χρησιμοποιήσουν εργαλεία AI για να βοηθήσουν στη δημιουργία υψηλής ποιότητας, σχετικού περιεχομένου στις ιστοσελίδες ξενοδοχείων και στα social media ταχύτερα, προτείνοντας θέματα, λέξεις-κλειδιά και ενισχύοντας τη συγγραφή ελκυστικών κειμένων.


  Καμπάνιες εκ νέου αφοσίωσης: Τέλος, ένα CRM μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό προσκεκλημένων που δεν έχουν κάνει κράτηση εδώ και καιρό και για να δημιουργήσει καμπάνιες εκ νέου αφοσίωσης για να τους επαναφέρει. Προσφέροντας εξατομικευμένες προσφορές και κίνητρα, τα ξενοδοχεία μπορούν να δελεάσουν τους προηγούμενους επισκέπτες να επιστρέψουν και να κάνουν κράτηση ξανά. Φροντίστε να προσφέρετε κάτι επιπλέον ή μοναδικό, για να αυξήσετε πραγματικά την αφοσίωση και το ενδιαφέρον για να τους κάνετε να επισκεφθούν ξανά.

  Yπάρχουν τόσες πολλές πρωτοβουλίες μάρκετινγκ στις οποίες μπορούν να συμμετάσχουν τα ξενοδοχεία. Ωστόσο, είναι ζωτικής σημασίας να φροντίζετε να απευθύνεστε εκεί που βρίσκονται οι υποψήφιοι πελάτες σας και να δοκιμάζετε διαφορετικές στρατηγικές πριν επενδύσετε πλήρως σε μια συγκεκριμένη ιδέα. Ο καθορισμός σαφών στόχων και η ιεράρχηση των υψηλότερων παραγόντων εσόδων είναι ο καλύτερος τρόπος.

  Με ιδιαίτερη εστίαση στα δεδομένα και με σαφή κατανόηση του κοινού και των στόχων τους, τα ξενοδοχεία μπορούν να δημιουργήσουν εκστρατείες μάρκετινγκ που είναι ταυτόχρονα αποτελεσματικές και αποδοτικές, μειώνοντας έτσι το κόστος που θα δαπανηθεί σε αναποτελεσματικές καμπάνιες. Στον πυρήνα των πάντων βρίσκεται ένα σύστημα CRM, το οποίο θα είναι απαραίτητο για την εξέταση και τη διαχείριση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων επισκεπτών και θα είναι το κλειδί για τη διατήρηση της δυναμικής στις ενέργειες μάρκετινγκ χρησιμοποιώντας αυτοματοποίηση για την αύξηση της απόδοσης.

  3. Πλήρης χρήση του χώρου του ξενοδοχείου σας

  Η ανακαίνιση σε χώρους των ξενοδοχείων και επαναλειτουργία με πλήρη χρήση κάθε περιοχής για τη δημιουργία πρόσθετων εσόδων είναι μια σημαντική τάση στη φιλοξενία. Με την επανεξέταση των ανεπαρκώς χρησιμοποιούμενων χώρων ξενοδοχείων, όπως αίθουσες συνεδριάσεων ή ακόμα και ολόκληρους ορόφους που μερικές φορές παραμένουν ανενεργοί, οι ιδιοκτήτες ξενοδοχείων μπορούν να δώσουν νέα πνοή στις δραστηριότητές τους.

  Για παράδειγμα, σκεφτείτε να μετατρέψετε τους χώρους εκδηλώσεών σας ή F&B σε έναν πολυλειτουργικό χώρο εργασίας για να δημιουργήσετε ένα ακμάζον περιβάλλον συνεργασίας, το οποίο παραμένει ένα βασικό κοινό που πρέπει να στοχεύσετε, καθώς η απομακρυσμένη εργασία θα αρχίσει να αυξάνεται.
  Αυτή η προσέγγιση μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία νέων ροών εσόδων, αυξημένη ανταγωνιστικότητα και ανανεωμένη ελκυστικότητα της επωνυμίας. Η τέλεια ευκαιρία να μετατρέψετε τον δαπανηρό χώρο δαπέδου σε περιουσιακά στοιχεία που παράγουν έσοδα.

  4. Διαχείριση εξωτερικής ανάθεσης & Διαχείριση εσόδων

  Με την εξωτερική ανάθεση διαχείρισης των ξενοδοχείων και διαχείριση εσόδων, τα ξενοδοχεία μπορούν να εξοικονομήσουν χρήματα και να αυξήσουν τη δημιουργία κερδών. Η εξωτερική ανάθεση επιτρέπει στα ξενοδοχεία να χρησιμοποιούν έμπειρους επαγγελματίες που ειδικεύονται σε τομείς όπως η δημιουργία εσόδων, η οικονομική διαχείριση, το μάρκετινγκ και η βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης. Αυτοί οι ειδικοί στα ξενοδοχεία είναι σε θέση να βοηθήσουν τα ξενοδοχεία στον εντοπισμό τομέων στους οποίους θα μειώσουν το κόστος και θα αυξήσουν τα κέρδη, διασφαλίζοντας ένα υγιές αποτέλεσμα.


  Επιπλέον, η εξωτερική ανάθεση επιτρέπει στους ξενοδόχους να επικεντρωθούν στις βασικές τους ικανότητες, ενώ οι ειδικοί χειρίζονται τις λειτουργίες και τη διαχείριση του ξενοδοχείου. Αυτό όχι μόνο εξοικονομεί χρόνο, προσπάθεια και χρήματα, αλλά διασφαλίζει ότι κάθε λεπτομέρεια της επιχείρησης είναι σε βέλτιστη κατάσταση και λαμβάνει την προσοχή που της αξίζει.

  5. Προσλάβετε και διατηρήστε το κατάλληλο προσωπικό

  Ως ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, γνωρίζετε ότι το κόστος εργασίας είναι ένα από τα σημαντικότερα λειτουργικά έξοδα της ξενοδοχειακή σας επιχείρηση. Ας ρίξουμε όμως, μια ματιά σε ορισμένες ενέργειες που πρέπει να λάβετε υπόψιν:
  Cross-Training προσωπικού: Η διασταυρούμενη εκπαίδευση του προσωπικού σας δεν είναι μόνο ένας εξαιρετικός τρόπος για να διασφαλίσετε ότι έχετε μια ακέραιη ομάδα που μπορεί να καλύψει ο ένας τον άλλον όταν χρειάζεται, αλλά μπορεί επίσης να βοηθήσει στην αποφυγή της ανάγκης να καλέσετε πρόσθετο έκτακτο προσωπικό εάν κάποιος δηλώσει άρρωστος, το οποίο συνήθως επιφέρει μεγάλο κόστος.
  Ενθαρρύνετε το προσωπικό σας: Παρέχοντας κίνητρα, μπορείτε να παρακινήσετε το προσωπικό σας να εργαστεί σκληρότερα και πιο αποτελεσματικά, κάτι που μπορεί τελικά να οδηγήσει σε εξοικονόμηση κόστους.
  Ακολουθούν δύο παραδείγματα κινήτρων που μπορείτε να παρέχετε:
  Εισάγετε ένα ψηφιακό σύστημα φιλοδωρημάτων: Εισάγοντας ένα ψηφιακό σύστημα φιλοδωρημάτων, μπορείτε να ενθαρρύνετε τους επισκέπτες να δίνουν φιλοδωρήματα στο προσωπικό, αποτελόντας ένα επιπλέον κίνητρο.
  Προσφέρετε ένα αυξανόμενο κίνητρο για τους υπαλλήλους της ρεσεψιόν: παρέχοντας κίνητρα στο προσωπικό της ρεσεψιόν να πωλούν αναβαθμίσεις δωματίων ή άλλες υπηρεσίες, μπορείτε να αυξήσετε τα έσοδά σας χωρίς να αυξήσετε το κόστος εργασίας. Για παράδειγμα, μπορείτε να παρέχετε ένα μπόνους στο προσωπικό της ρεσεψιόν για κάθε αναβάθμιση δωματίου που πωλούν ή ένα ποσοστό των επιπλέον εσόδων που δημιουργούνται από την ανοδική πώληση.
  Βελτιώστε τη διαδικασία ενσωμάτωσης για νέους υπαλλήλους: Μια καλά δομημένη και ενδελεχής διαδικασία ενσωμάτωσης μπορεί να βοηθήσει τα νέα μέλη του προσωπικού να κατανοήσουν τους ρόλους και τις ευθύνες τους και να γίνουν πιο παραγωγικοί πιο γρήγορα, μειώνοντας τελικά τον χρόνο και τους πόρους που απαιτούνται για την εκπαίδευση.
  Κάνετε σαφείς τις προσδοκίες σας από τους εργαζόμενους: Βεβαιωθείτε ότι οι νέοι υπάλληλοι κατανοούν τους ρόλους και τις ευθύνες τους και τι αναμένετε από αυτούς. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την παροχή λεπτομερών περιγραφών εργασίας, μετρήσεων απόδοσης και προσδοκιών για συμπεριφορά στο ξενοδοχείο σας. Η παροχή σαφών προσδοκιών θα βοηθήσει τους νέους υπαλλήλους να κατανοήσουν τι αναμένεται από αυτούς και θα τους βοηθήσει να αποδώσουν καλύτερα.

  6. Ανάλυση PnL- Έσοδα και Έξοδα

  Η κατάσταση κερδών και ζημιών (PnL) είναι μια κρίσιμη αναφορά για ανάλυση από τους ξενοδόχους, καθώς μπορεί να τους βοηθήσει να μειώσουν το κόστος και να βελτιώσουν την κερδοφορία. Κάθε ξενοδοχειακή επιχείρηση που επιθυμεί να επιτύχει υγιή οικονομικά αποτελέσματα , θα πρέπει να επενδύει αρκετό χρόνο στη δημιουργία μιας καλά δομημένης κατάστασης κερδών και ζημιών και να αφιερώνει χρόνο για να την επανεξετάζει κάθε μήνα με τους βασικούς ενδιαφερόμενους.

  Η εξέταση των ασυνήθιστων εξόδων, ο έλεγχος των αγορών και ο έλεγχος κάθε στοιχείου γραμμής μπορεί να αποκαλύψει ευκαιρίες για μείωση κόστους, συμπεριλαμβανομένων μικρών οικονομιών που μπορεί να προκύψουν με την πάροδο του χρόνου.
  Επιπλέον, η εξέταση των ροών εισοδήματος είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να βοηθηθούν οι ξενοδόχοι στον εντοπισμό ευκαιριών για τη δημιουργία περισσότερων εσόδων, όπως πού και πότε να εφαρμόζουν στρατηγικές για την αύξηση των βοηθητικών εσόδων.

  Αναλύοντας κριτικά το PnL σας, τα ξενοδοχεία μπορούν να διασφαλίσουν ότι τα έσοδα και τα έξοδα κατανέμονται ομοιόμορφα καθ ‘όλη τη διάρκεια του έτους, κάτι που είναι απαραίτητο για την προετοιμασία για ένα διάστημα χαμηλής περιόδου.

  7. Αξιοποιήστε το Word of Mouth

  Τα ξενοδοχεία μπορούν να αξιοποιήσουν τη δύναμη σύστασης από στόμα σε στόμα για να μειώσουν το κόστος αυξάνοντας τη διατήρηση των επισκεπτών και μειώνοντας τα έξοδα μάρκετινγκ. Οι χαρούμενοι επισκέπτες που είχαν μια θετική εμπειρία είναι πιο πιθανό να γίνουν επαναλαμβανόμενοι πελάτες και να συστήσουν το ξενοδοχείο στους φίλους και την οικογένειά τους.

  Αυτό μπορεί να οδηγήσει στα ακόλουθα οφέλη:
  – Μειωμένο κόστος μάρκετινγκ (περισσότερη εξάρτηση από τις οργανικές παραπομπές έναντι της πληρωμένης διαφήμισης).
  – Αυξημένα ποσοστά πληρότητας μέσω καλύτερης έκθεσης
  – Υψηλότερα έσοδα ανά επισκέπτη (ειδικά αν από στόμα σε στόμα έχει πειστεί οι επισκέπτες να κάνουν κράτηση για πρόσθετα, για παράδειγμα, ένα πακέτο ή αυξημένες πωλήσεις).

  Επιπλέον, η από στόμα σε στόμα μπορεί επίσης να βοηθήσει τα ξενοδοχεία να εντοπίσουν τομείς όπου μπορούν να βελτιώσουν τις δραστηριότητές τους και να μειώσουν το κόστος. Ακούγοντας ενεργά τα σχόλια των επισκεπτών και αντιμετωπίζοντας τυχόν προβλήματα, τα ξενοδοχεία μπορούν να βελτιώσουν τη συνολική εμπειρία των επισκεπτών και να μειώσουν τον αριθμό των αρνητικών κριτικών ή παραπόνων.

  8. Διαπραγμάτευση συμφωνιών μίσθωσης

  Η διαπραγμάτευση μίσθωσης μπορεί να είναι μια ευκαιρία για τους ξενοδόχους να αναθεωρήσουν τους υφιστάμενους όρους και τις προϋποθέσεις των υφιστάμενων συμβολαίων τους και να εντοπίσουν τομείς για να επιτύχουν καλύτερη συμφωνία, όπως υπολογισμούς ενοικίων, χρεώσεις, κεφαλαιουχικές δαπάνες και ποσά εγγύησης.

  Ωστόσο, κάθε ξενοδοχείο είναι μοναδικό και επομένως οποιαδήποτε διαπραγμάτευση θα πρέπει να είναι επιμελώς προετοιμασμένη και για εποπτεία από έναν διαχειριστή περιουσιακών στοιχείων του ξενοδοχείου σας για να εξασφαλιστεί ότι επιτυγχάνεται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, πιστεύοντας τόσο μακροπρόθεσμα όσο και βραχυπρόθεσμα.

  9. Μιλήστε με τους προμηθευτές σας

  Όταν οι συμβάσεις με τους πωλητές πρόκειται να ανανεωθούν, οι ξενοδόχοι έχουν την ευκαιρία να επαναδιαπραγματευτούν τους όρους και να αποκτήσουν πιο ευνοϊκές τιμές για προμήθειες και συμβάσεις. Ωστόσο, η προετοιμασία είναι το κλειδί για την επιτυχία στην επαναδιαπραγμάτευση.

  Επομένως, οι σύμβουλοι ξενοδοχείων μας συνιστούν να ακολουθήσετε αυτά τα κρίσιμα βήματα:
  – Ερευνήστε τις τρέχουσες τιμές αγοράς για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που χρειάζεστε. Και, ζητήστε τιμές από άλλους παρόχους στην αγορά για να συγκρίνετε τις τρέχουσες τιμές σας. Αυτές οι πληροφορίες θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη δίκαιη αγοραία αξία και ποιες τιμές να περιμένετε.
  – Να είστε ανοιχτοί για να συζητήσετε όρους όπως τα χρονοδιαγράμματα πληρωμών, τα ελάχιστα των παραγγελιών και ογκώδεις δυνατότητες έκπτωσης, καθώς αυτό μπορεί να σας βοηθήσει να εξοικονομήσετε κόστος μακροπρόθεσμα.

  Η οικοδόμηση σχέσεων με προμηθευτές μπορεί επίσης να σας βοηθήσει να διαπραγματευτείτε καλύτερους όρους. Η προσφορά για παροχή παραπομπών στους προμηθευτές με αντάλλαγμα καλύτερες τιμές θα μπορούσε να είναι αμοιβαία επωφελής.

  10. Προσανατολιστείτε στις πράσινες υποδομές

  Οι πράσινες πρωτοβουλίες και υποδομές στα ξενοδοχεία όχι μόνο έχουν περιβαλλοντικά οφέλη αλλά μπορούν επίσης να οδηγήσουν σε μακροπρόθεσμη εξοικονόμηση κόστους. Μειώνοντας απλώς την κατανάλωση ενέργειας και νερού, τα ξενοδοχεία μπορούν να μειώσουν τους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας και να εξοικονομήσουν χρήματα για συντήρηση και επισκευές. Πτυχές όπως η συνεκτίμηση της εποχικότητας μπορούν να βοηθήσουν στην προβολή των δυνατοτήτων αποφυγής της υπερβολικής σπατάλης τροφίμων ή της χρήσης ενέργειας.

  Συμπέρασμα

  Ο έλεγχος κόστους είναι απαραίτητος για τα ξενοδοχεία που επιδιώκουν να βελτιώσουν την κερδοφορία τους με τη μείωση των λειτουργικών τους εξόδων. Ως εταιρεία παροχής υπηρεσιών cost cutting για ξενοδοχεία, προτείνουμε την οικοδόμηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για τη μείωση των λειτουργικών εξόδων, που όμως δεν διακυβεύει την ικανοποίηση των επισκεπτών.