ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Η φορολογία βραχυχρόνιας μίσθωσης διαφέρει για ιδιώτες και εταιρείες.

Η φορολογία βραχυχρόνιας μίσθωσης διαφέρει για ιδιώτες και εταιρείες. Γνωστές πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης είναι οι:

  • ΑirBnb
  • Booking
  • Expedia
  • VRBO

Οι ιδιώτες φορολογούνται για τη βραχυχρόνια μίσθωση ως δηλωθέν εισόδημα από ενοίκια, όπως συμβαίνει και στη μακροχρόνια ενοικίαση, ενώ οι εταιρείες φορολογούνται σύμφωνα με το εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Συμφέρει να ανοίξω επιχείρηση για τα εισοδήματά μου από το AirBnb;

Η φορολογία για τις εταιρείες είναι στο 22% επί των καθαρών κερδών. Τα καθαρά κέρδη σημαίνει ότι έχουν αφαιρεθεί τα έξοδα και άλλες παράμετροι όπως οι αποσβέσεις. Οι εταιρείες παρουσιάζουν τιμολόγια για τα έξοδά τους και για να νοικιάζουν καταλύματα θα πρέπει να έχουν το σήμα ΕΟΤ ή να έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Ακινήτων βραχυχρόνιας διαμονής.

Από την άλλη η φορολογία για τους ιδιώτες είναι ως εξής:

Για τους ιδιώτες, η φορολόγηση της βραχυχρόνιας μίσθωσης είναι κλιμακωτή και ορίζεται ως εξής:

  • Εισόδημα από μισθώσεις έως 12.000: 15% φορολογία
  • Εισόδημα από 12.0001 έως 35.000: 35% φορολογία
  • Εισόδημα άνω των 35.000€ : 45% φορολογία

Αν έχετε συνολικό εισόδημα από βραχυχρόνιες μισθώσεις 40.000€, τότε θα φορολογηθείτε τα πρώτα 12.000€ με 15%, το ποσό από 12.001€ έως 35.000€ με 35% φορολογία και τέλος τα 5.000€ με 45% φορολογία.

Σε περίπτωση που το εισόδημά σας ξεπερνάει τις 20.000€, τότε η δημιουργία εταιρείας κρίνεται απαραίτητη. Επίσης, αναλόγως του εισοδήματος και των επιχειρηματικών σας στόχων καθορίζεται και η νομική μορφή της εταιρείας, που θα ιδρύσετε.

Πρέπει να δηλώσω το ακίνητό μου υποχρεωτικά στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής;

Ναι, γιατί αν το παραλείψετε τότε θα πληρώσετε πρόστιμο.

Χρειάζομαι εξειδικευμένο λογιστή για Airbnb;

Οι διαδικασίες στη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων τόσο για τους ιδιώτες όσο και για τις εταιρείες δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμες. Ειδικά την περίοδο που προσέλευση των τουριστών είναι μεγάλη. Η τήρηση των υποχρεώσεων σας μπορεί από αμέλεια να μείνει πίσω σε περιόδους που θα πρέπει να φροντίσετε τους επισκέπτες σας και μία σειρά από κρατήσεις και πιθανές ακυρώσεις.

Ένας εξειδικευμένος λογιστής Airbnb ή μπορεί να κρατήσει την επιχείρησή σας ασφαλή ενημερώνοντας σας άμεσα και να φροντίσει για την ανάπτυξή της αξιοποιώντας τη φορολογική νομοθεσία προς όφελος σας.