ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Κλιμάκια του υπουργείου Οικονομικών, εντείνουν τους ελέγχους σε τουριστικές επιχειρήσεις. Είναι έτοιμη η επιχείρησή σας για έναν έλεγχο;

Κλιμάκια του υπουργείου Οικονομικών, εντείνουν τους ελέγχους σε τουριστικές επιχειρήσεις όπως ξενοδοχεία, κατάλυματα καθώς και στην εστίαση. Στα νησιά όπου η τουριστική κίνηση είναι αυξημένη, στο πλαίσιο περιορισμού της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής και αύξησης των εισπράξεων του κρατικού προϋπολογισμού, οι ελεγκτικές αρχές διενεργούν αυστηρούς ελέγχους.

Η επιχειρήσεις εννοείται ότι χρειάζεται να τηρούν τους νόμους και φυσικά να είναι ενημερωμένες σχετικά με τον τρόπο που τηρούνται τα λογιστικά τους βιβλία. Η έκδοση αποδείξεων για τις επισιτιστικές επιχειρήσεις αλλά και οι διακυμάνσεις του κέρδους σε σύγκριση με προγούμενα έτη αποτελούν τους κύριους λόγους για τη διενέργεια ελέγχου από τα κλιμάκια του υπουργείου Οικονομικών.

Επιχειρήσεις οι οποίες εμφανίζουν αρνητικό μικτό κέρδος ή μεγάλες διαφορές στο μικτό κέρδος ανά έτος, με συνεχόμενες ζημίες και με μετατόπιση των εισροών από τον υψηλότερο σε χαμηλότερο συντελεστή Φ.Π.Α. είναι στο στόχαστρo των ελεγκτικών μηχανισμών. Για τον προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης οι ελεγκτικές υπηρεσίες εφαρμόζουν τις έμμεσες τεχνικές ελέγχου, επί της ουσίας δηλαδή μετατρέπουν εξωλογιστικά τις αγορές των Α’ υλών/εμπορευμάτων σε πωλήσεις.

Φορολογικοί έλεγχοι τουριστικών επιχειρήσεων

Οι επιχειρήσεις εστίασης αλλά και τα ξενοδοχεία που λειτουργούν bar και εστιατόριο χρειάζεται να έχουν επιλύσει αυτά τα θέματα σε προληπτικούς ελέγχους, που αποτελούν προσομείωση ενός κανονικού ελέγχου.

Επιπλέον, τα ξενοδοχεία πρέπει να δίνουν μεγάλη προσοχή στο σύστημα παρακολούθησης των λογαριασμών πελατών main courant.

Το σύστημα παρακολούθησης των λογαριασμών των πελατών κατά τη διάρκεια διαμονής τους στο ξενοδοχείο από την άφιξη (ίσως και νωρίτερα αν έχουν καταβάλλει προκαταβολή) μέχρι και την αναχώρησή τους απο το ξενοδοχείο έχει άμεση σχέση με τη γενική λογιστική, αφού αποτελεί πηγή καταχώρησης των εσόδων.

Στο ημερήσιο ισοζύγιο main courant, αποτυπώνονται κατ’αρχήν τα έσοδα της ημέρας, οι εισπράξεις της ημέρας καθώς και το υπόλοιπο των διαμένοντων πελατών απο την προηγούμενη (απο μεταφορά), αλλά και το νέο υπόλοιπό τους (σε μεταφορά). Το ισοζύγιο αυτό, χρησιμοποιείται στη γενική λογιστική για την καταχώρηση των εσόδων (αντικαθιστά τις εγγραφές του Ημερολογίου Πωλήσεων) σαν να είναι αυτό το πρωτογενές παραστατικό.

Η καταχώρηση αυτή γίνεται συγκεντρωτικά στην Γενική Λογιστική (σύνολο εσόδων ανα τμήμα), ώστε να μην “κρατάμε” αναλυτικά τους πελάτες Παραμένοντες στην Γενική Λογιστική. Το υπόλοιπο του λογαριασμού πρέπει να συμφωνεί καθημερινά με τον λογαριασμό της γενικής λογιστικής Πελάτες Παραμένοντες ώστε η επιχείρηση να μην έχει πρόβλημα σε έναν ενδεχόμενο φορολογικό έλεγχο.

Η Capital Value φροντίζει για τους πελάτες της να πραγματοποιεί συχνούς προληπτικούς ελέγχους με σκοπό την προετοιμασία των επιχειρήσεων για έναν έκτακτο φορολογικό έλεγχο. Ειδικότερα, διαθέτουμε για τα ξενοδοχεία εξειδικευμένες λύσεις λογιστικής και φορολογικής υποστήριξης, αλλά και διαχείρισης μισθοδοσίας.